سیستم های انبار و اموال
دو مورد از زیر سیستم های حسابداری ، سیستم های انبار و اموال هستند که در حسابداری کمک فراوانی به مجموعه می کنند .
اهمیت سیستم های انبار و اموال از آن جهت مشهود و قابل توجه است که در صورت وضعیت مالی ( ترازنامه سابق ) بسیاری از شرکت ها ، در قسمت دارائیهای جاری موجودی مواد و کالا و در قسمت دارائیهای غیر جاری ، دارائیهای ثابت رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
بنابر این تمرکز بر استقرار صحیح ، راه اندازی ، ثبت و صدور اسناد و گزارشگری از این سیستم ها بسیار اهمیت دارد.
در این راستا برقراری ارتباط صحیح و منطقی بین سیستم های انبار ، اموال و سیستم حسابداری کاری لازم و ضروری می باشد. زیرا هرگونه خطا در ارتباط این سیستم ها در گزارش گری های مالی ما را به خطا می اندازد.
سیستم انبار:
در این سیستم به طبقه بندی و کدینگ کالاها بر اساس نیاز شرکت و صنعت مربوطه پرداخته می شود.
دسته بندی کلی در مورد انبارها می تواند شامل موارد زیر باشد.
مواد خام (مواد اولیه) : موادی هستند که در فرایند تولید محصولات به عنوان مواد اصلی مورد استفاده قرار می گیرند.
در شرکتهای تولیدی از مواد اولیه برای تولید کالای تولیدی خود استفاده میکنند.
مواد و ملزومات مصرفی: مواد و ملزومات مصرفی موادی هستند که به طور مستقیم در فرآیند تولید دخالت ندارند، اما به صورت غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند. این ملزومات معمولا در امور جانبی بهره برداری میشوند.
کالای در جریان ساخت : به موادی که در فرآیند ساخت و تغییر قرار دارند اما هنوز تبدیل به محصول یا بخشی از یک محصول کامل نشده اند.

کالای ساخته شده: کالایی که فرآیند ساخت آن کامل شده و برای فروش آماده است.
سیستم های ارزیابی موجودی ها :
سیستم های اداواری : در این روش، ارزیابی موجودی های مواد و کالا تنها در پایان دوره مالی انجام می شود. امروزه این سیستم ها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند زیرا ارزش موجودی مواد و کالا و مقدار آن برای تصمیم گیری مدیران و صاحبان کسب و کار بسیار با اهمیت می باشد. و تصمیم گیرندگان واحد های اقتصادی هر لحظه در تصمیمات خود نیاز به ارزش و مقدار موجودی خود دارند. بنابراین مدیران بنگاههای اقتصادی ترجیح می دهند از نرم افزار ها و سیستم های دائمی درکسب و کار استفاده کنند.
سیستم های دائمی : در سیستم های دائمی ارزیابی مواد و کالا که از نرم افزارهای انبار استفاده می شود، مقدار و ارزش موجودی ها ی مواد و کالا بطور مستمر و لحظه به لحظه گزارش می شود و در تصمیم گیری های مدیران واحد های اقتصادی کاملا مورد استفاده می باشد.
سیستم های دائمی انبار و تسهیل در بدست آوردن بهای تمام شده محصولات تولیدی:
در سیستم های دائمی با توجه به فرایندی که در این سیستم ها لحاظ شده است بستر مناسبی برای بدست آوردن قیمت تمام شده محصولات فراهم می شود. کافی است این فرایند بدرستی تعریف و عملیاتی شود تا نتیجه و خروجی لازم بدست آید.
چگونه سیستم های دائمی انبار ها برای تعیین قیمت تمام شده محصول کمک می کنند؟
برای این منظور لازم است دو مورد از نیاز های اساسی قابل استفاده در این سیستم ها را در نظر داشته باشیم.
رسید انبار:
زمانیکه خرید جدیدی وارد انبار می شود ، انباردار مکلف به تکمیل فرمی تحت عنوان رسید انبار می باشد که این فرم شامل شماره رسید انبار ،اطلاعات فروشنده ، تاریخ ، شرح کالا، تعداد یا مقدارو …می باشد. از این فرم که توسط انباردار و مسئولین مربوطه تائید شد، یک نسخه به همراه مدارک خرید شامل صورتحساب خرید و مصوبات مربوطه و سایر مدارک توسط واحد بازرگانی به حسابدار انبار ارائه می شود تا رسید فوق ریالی شده و طلب فروشنده نیز مشخص شود.
حواله انبار:

زمانی که واحد درخواست کننده کالا درخواست خود را در قالب فرم مربوطه به انبار دار ارائه می کند. انبار دار حواله ای به مرکز درخواست کننده ( مرکزهزینه) مربوطه صادر می کند. در ادامه حسابدار انبار نیز با دریافت حواله مربوطه و ریالی کردن انبار سند حسابداری حواله را صادر کرده و بدین صورت هزینه مربوط به مرکز فوق مشخص خواهد شد.
توجه : چنانچه مراکز هزینه بدرستی تعیین و تعریف شوند و فرایند انبار، طی درخواست های مراکز و حواله های مربوطه نیز به درستی به مراکز مربوطه ارسال شوند، بهای تمام شده مواد مورد استفاده در هر مرکز هزینه براحتی قابل تشخیص خواهد بود

سیستم اموال و داریی ثابت :
سیستم دارائی ثابت چه کمکی به ما می کند؟
یکی از اقلام قابل توجه و بسیار مهم در صورت وضعیت(ترازنامه)بسیاری از شرکتها دارایی ثابت می باشد.
اهمیت فوق باعث می شود که نگاه ویژه ای از طرف مدیران بنگاههای اقتصادی را به خود جلب کند. سالیانه رقم قابل توجهی از اقلام هزینه را هزینه استهلاک دارائیها به خود اختصاص می دهد. بنابراین نگرانی و توجه مدیران مالی و تصمیم گیرندگان بنگاههای اقتصادی می تواند می تواند تا حدودی بجا باشد.
در حسابرسی های پایان سال مالی یا حسابرسی های مالیاتی نیز دارائیهای ثابت کانون توجه حسابرسین محترم می باشد. زیرا اقلام هزینه استهلاک و نحوه محاسبه آن و رعایت موارد قانونی برای انها با اهمیت خواهد بود.
بنابراین لازم است در استقرار سیستم های دارایی ثابت و محاسبات بهای تمام شده دارائیها و محاسبات استهلاک آنها توجه لازم به عمل آید. افزایش و کاهش دارائیها و نقل و انتقال بین مراکز مختلف بایستی به درستی انجام شود.
توجه : در سیستم های دارایی ثابت می توان اسناد هزینه استهلاک را بصورت ماهانه صادر کرد. این شیوه عمل باعث شفاف شدن هزینه های ماهانه بنگاه اقتصادی شده و نیز در شناخت بهای تمام شده محصولات نیز به ما کمک خواهد کرد.
لیست برخی از عملیات ها که در سیستم های دارایی ثابت قابل پیگیری است را می توان بطور خلاصه در زیر عنوان کرد :
تحصیل یا خرید دارایی ثابت
نقل و انتقال دارایی ثابت
محاسبه استهلاک دارایی ثابت
تغییر نرخ و روش دارایی ثابت
دارایی بلااستفاده شده و استفاده مجدد از آن
فروش دارایی ثابت
اسقاط دارایی ثابت
حذف دارایی ثابت
گزارشات سیستم دارایی ثابت

فهرست
تیم پشتیبانی مشتری ما برای پاسخگویی به سوالات شما در اینجا هستند. از ما چیزی بپرسید!
WeCreativez WhatsApp Support
مدیر پشتیبانی
پشتیبان سایت
در دسترس